Hair Removal - Soprano Ice

Hair Removal - Soprano Ice

Το Medical Art Clinic εφαρμόζει πρωτοποριακές τεχνικές σε κάθε επεμβατική ή μη υπηρεσία προσώπου & σώματος. Ανακαλύψτε περισσότερα σε κάθε υπηρεσία.

At Medical Art Clinic, we use cutting-edge invasive or non-invasive procedures for all face and body services. Learn more about our techniques for each service.

The Soprano I.C.E. is the latest diode laser model, which, having Alma's unique AlexTM technology, combines the wavelength of Alexandrite at 755 nm.

Advanced ICETM technology cools the skin during treatment for extended periods, minimizing the risk of burns while retaining heat within the dermis where hair follicles are targeted.

The result is an innovative solution to hair damage that offers excellent results for all skin types – including tanned skin.

Soprano I.C.E. represents a new era in laser hair removal technology.

By incorporating multiple laser wavelengths and technologies, it exhibits the following advantages:

  • It is done almost painlessly
  • There is a proven safety record
  • Suitable for all skin types
  • It is also carried out on tanned skin (i.e., throughout the year)
  • Permanent relief from unwanted hair growth is achieved

Soprano Ice is the safest, fastest, most effective, and painless laser on the market.

The pockets under the skin are destroyed without injuring the skin's surface or affecting the surrounding tissues.

The results of Soprano Ice are clinically proven and have been approved by America's most significant Food and Drug Administration (F.D.A.), the only hair removal laser approved for application on sun-tanned skin and dark phototypes.

Contact Form

Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Το Medical Art Clinic συμβουλεύει

Dr. Gesakis advises

Αποτρίχωση Soprano Ice

Science